سامسونگ samsung

فروشگاه آنلاین سامسونگ پدیده

مایکروفر سامسونگ 28 لیتر مدل GE286 آینه ای


28 لیتر
گریل / مایکروفر
پخت ترکیبی
فقل کودک
سیستم پخت یکنواخت با TDS
محفظه سرامیکی
یخ زدایی
رنگ آینه ای
 
موجود نمی باشد
 
 

28 لیتر
گریل / مایکروفر
پخت ترکیبی
فقل کودک
سیستم پخت یکنواخت با TDS
محفظه سرامیکی
یخ زدایی
رنگ آینه ای