سامسونگ samsung

فروشگاه آنلاین سامسونگ پدیده

مایکروفر سامسونگ 28 لیتر مدل CE284 سفید


28 لیتر
کانوکشن / گریل / مایکروفر
پخت ترکیبی
ماست ساز و خمیرساز
قابلیت توقف چرخش صفحه گردان
سیستم پخت یکنواخت با TDS
محفظه سرامیکی
یخ زدایی
رنگ سفید
 
موجود نمی باشد
 
 

28 لیتر
کانوکشن / گریل / مایکروفر
پخت ترکیبی
ماست ساز و خمیرساز
قابلیت توقف چرخش صفحه گردان
سیستم پخت یکنواخت با TDS
محفظه سرامیکی
یخ زدایی
رنگ سفید