شیوه های پرداخت

 

متاسفانه با توجه به دریافت نکردن درگاه بانک، باید بعد از ثبت سفارش مبلغ فاکتور را کارت به کارت کرده تا بتوانیم اقلام سفارشی را برای شما ارسال کنیم.